WEBDESIGN Helena Rudolecká

Banner

Main banner

Webdesign

Anim Banner

REFERENCE Několik příkladů z naší tvorby
Webdesign Helena Rudolecká

Content

Fotogalerie

Bytové družstvo Na Folimance 9


Zpět na reference www.bdfolimanka.cz

Jednoduchá internetová prezentace, která splňuje požadavky zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK). Povinnost je patrně diskutabilní, ale proč si přidělávat spory, když to jde poměrně jednoduše vyřešit.

Internetová prezentace poskytuje prostor na zveřejnění aktualit, možnost stáhnout si důležité dokumenty, zveřejnit představenstvo družstva. Dále je zde stránka určená pro komunikaci s družstvem a samozřejmě stránka s kontakty, včetně úředních hodin a identifikačních údajů. Prezentace je flexibilní (responzivní web design), tedy je plně použitelná i na mobilních zařízeních včetně smart mobilů, podporujících internetové prohlážeče.

 

Co je to webdesign?

Nejjednodušší je vysvětlit webdesign jako průnik vizuální komunikace, obsahové strategie a interakčního designu, které doplňují vhodné marketingové aktivity. Webdesigner tedy vytváří vizuální systém pro obsah, který vhodným způsobem strukturuje a vzájemně provazuje tak, aby bylo dosaženo maximálního účinku vzhledem k cílům webu a jeho konverzním akcím. Tvorba webových stránek klade vyšší důraz na kvalitní obsah, u webových aplikací je nejdůležitější složkou interakční design. Zdroj: wikipedie.cz

Webdesign Helena Rudolecká Český svaz karate JKA Kosmetický salon Helena Rudolecká SPORTSTUDIO Prima Sport Úvaly